Vrijwilligersovereenkomst

 

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Maak hierover van tevoren duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over de inhoud van het werk, werktijden en het aantal uren, begeleiding en scholing, verzekering en onkostenvergoeding. Zet alle afspraken ‘op papier’; dat is goed voor de organisatie én de vrijwilliger. Zo’n overeenkomst heeft natuurlijk niet dezelfde betekenis als een arbeidscontract, toch schept het duidelijkheid.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst.


Modelovereenkomst_vrijwilligers