Vrijwilligersverzekering

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een VNG vrijwilligersverzekering afgesloten. Het doel van de verzekering is de risico’s van vrijwilligers zo goed mogelijk af te dekken.

Voor welke vrijwilliger?

Iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. De vrijwilliger die onder deze definitie valt is verzekerd. 

Vrijwilligerspolis gemeente Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft bij Centraal Beheer Achmea een complete verzekering lopen, waarbij de dekkingsonderdelen van de Vrijwilligers Basispolis en de Vrijwilligers Pluspolis zijn gecombineerd , zodat de polis de ruimst mogelijke dekking biedt. Deze polis (polisnummer: 299066) geldt voor alle vrijwilligers die in- of vanuit de hele gemeente Schouwen-Duiveland vrijwilligerswerk doen. Registratie van vrijwilligers is niet nodig voor deze polis. Bij schade wordt volstaan met een korte verklaring van de vrijwilligersorganisatie, die bevestigt dat de betreffende persoon, die schade heeft geleden, inderdaad vrijwilligerswerk uitvoerde. Ook indien vrijwilligerswerk buiten de gemeente Schouwen-Duiveland plaatsvindt en er in die andere gemeente geen vrijwilligerspolis bestaat, geeft de polis van de gemeente Schouwen-Duiveland dekking. Vrijwilligers zijn dus altijd verzekerd.

Voor meer informatie kunt u de informatiebrochure VNG Vrijwilligerspolis downloaden. In deze brochure staat naast de uitleg over de polis, ook het verzekeringsoverzicht en de meest gestelde vragen.

Komt deze verzekering in plaats van andere ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen?

Hierover geeft de gemeente geen advies. Het is verstandig dat de vrijwilliger advies vraagt aan zijn verzekeraar voordat hij eventueel de huidige verzekering opzegt. De gemeente beoordeelt of de activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie zijn verricht. De verzekeraar toetst de schade en stelt het recht op een schadevergoeding vast.