Allevo Cornelia

Emil Sandstromweg 2
4301 NW  Zierikzee

http://www.allevo.nl/

Het ligt er een beetje aan waar u als vrijwilliger werkzaam bent; in het verpleeghuis of in het (woon)zorgcentrum, maar u staat altijd in contact met cliënten. De taken variëren op het terrein van ontspanning, recreatie en sociale ondersteuning. Soms worden ook lichte zorgtaken verricht zoals hulp bij de maaltijden. Eigenlijk kun je wel zeggen dat vrijwilligers die taken op zich nemen die aanvullend zijn op de basiszorg, waardoor er meer aandacht is voor begeleiding en opvang van cliënten tijdens de dagelijkse bezigheden.