Allevo Borrendamme

Scheldestraat 2
4301 VC  Zierikzee

http://www.allevo.nl/

Het ligt er een beetje aan waar u als vrijwilliger werkzaam bent; in het verpleeghuis of in het (woon)zorgcentrum, of kleinschalige woningen, maar u staat altijd in contact met clienten. De taken varieren op het terrein van ontspanning, recreatie en sociale ondersteuning. Soms worden ook lichte zorgtaken verricht zoals hulp bij de maaltijden. Eigenlijk kun je wel zeggen dat vrijwilligers die taken op zich nemen die aanvullend zijn op de basiszorg, waardoor er meer aandacht is voor begeleiding en opvang van clienten tijdens de dagelijkse bezigheden.