Gratis VOG (Verklaring omtrent gedrag)

Schouwen-Duiveland betaalt VOG voor vrijwilligers

Ook de gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten tot het vergoeden van de kosten voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers, voor zover er geen beroep kan worden gedaan op de landelijke regeling voor een gratis VOG. Hiermee biedt de gemeente de inwoners van het eiland ruimte om zich in te zetten als vrijwilliger.

Volgens de gemeente drukken de kosten voor het aanvragen van een VOG op de budgetten van de (vrijwilligers)organisaties en dat gaat ten koste gaat van de budgetten voor daadwerkelijke activiteiten.

Beperking risico’s op Schouwen-Duiveland

De gemeente vindt een VOG een nuttig instrument om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk beter te kunnen borgen en (maatschappelijke) risico’s, die verbonden kunnen zijn aan de inzet van vrijwilligers, te beperken. Schouwen-Duiveland wil bevorderen dat VOG’s aangevraagd blijven worden.

Niet zonder meer

Een VOG is een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat na onderzoek is gebleken dat, gelet op het doel waarvoor de verklaring gevraagd is, er geen bezwaren tegen de aanvrager bestaan. Een VOG wordt niet zonder meer verstrekt, indien een aanvrager in het politie- en strafregister is opgenomen wordt van geval tot geval bepaald of een VOG kan worden verstrekt.

Scouting en/of sport

Vrijwilligers in de gemeente Schouwen-Duiveland die met minderjarigen werken, of met meerderjarigen met een verstandelijke beperking, krijgen de kosten van een VOG nu al vergoed via een landelijke regeling die sinds 2015 van kracht is. Ook bestaan er vergoedingsregelingen voor een VOG voor vrijwilligers die werkzaam zijn voor scouting en/of in de sport.