excursie voedselbank zierikzee

voor vrijwilligers SHV en Vluchtelingenwerk wordt deze excursie georganiseerd, andere belangstellenden zijn ook welkom.

geen

Aanmelden

Let op! Als er geen formulier hieronder staat, betekent dit dat de uiterste aanmelddatum verstreken is en je je niet meer aan kunt melden op deze bijeenkomst.