Tips om vrijwilligers te behouden

Tips om vrijwilligers te behouden

Zet vrijwilligers in het zonnetje.
1. Iedereen vindt het leuk om op zijn tijd waardering voor zijn of haar werk te krijgen. Een feestavond voor vrijwilligers die zich inzetten in hun vrije tijd of een klein geschenk, geeft vrijwilligers het gevoel dat het werk dat zij verrichten niet voor niets is en dat het ook gewaardeerd wordt vanuit de organisatie. Dit kan al in de vorm van een kaartje of bloemetje voor een verjaardag, met een ziekenbezoek of een kleine kerstattentie.

 

Stem vraag en aanbod op elkaar af met een vrijwilligerscoördinator.
2. Een vrijwilligerscoördinator is geen overbodige luxe binnen een vrijwilligersorganisatie. Veel communicatiestoornissen en ergernissen kunnen erdoor worden voorkomen en veel vergadertijd kan worden gewonnen als één iemand weet wat iedereen doet binnen de organisatie. Verder kunt u natuurlijk ook terecht bij de medewerkers van het vrijwilligerssteunpunt.

 

Luisteren naar de vrijwilligers
3. Als men werkt binnen een bedrijf worden er jaarlijks functioneringsgesprekken gehouden. Voor vrijwilligers is dit niet het geval. Het is wel belangrijk dat er geluisterd wordt naar vrijwilligers en hoe zij het vrijwilligerswerk ervaren. Een goed gesprek op zijn tijd kan van grote betekenis zijn voor de vrijwilliger en de organisatie.

 

Vrijwilligersbijeenkomsten werpen vruchten af
4. De maatschappij en daarbij ook het vrijwilligerswerk is in beweging. De ene vrijwilliger is beter op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen dan de ander, maar geen enkele vrijwilliger heeft alle wijsheid in pacht. Belangrijk is het regelmatig uitwisselen van ervaringen, ontwikkelingen en andere belangrijke informatie voor vrijwilligers met collega-vrijwilligers of de organisatie waar zij voor werken. Ook binnen één en dezelfde vereniging of organisatie werpt het vruchten af als het kader geregeld de koppen bij elkaar steekt.

 

Leg afspraken vast en voorkom misverstanden
5. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Er kunnen onderling misverstanden, communicatiestoornissen of meningsverschillen ontstaan. Daarom is het goed om afspraken op papier vast te leggen zodat dit soort situaties voorkomen kan worden. Afspraken schriftelijk vastleggen kan veel narigheid voorkomen.

 

Investeer in de toekomst met deskundigheidsbevordering.
6. Vrijwilligers liggen niet voor het oprapen. Zeker voor bestuursfuncties staan ze niet in de rij. Veel mensen bedanken bij voorbaat voor de eer, omdat ze denken dat ze niet voldoende gekwalificeerd zijn. Een cursus leidinggeven of organiseren kan veel schroom weg nemen. Het werven van cursisten is een effectieve methode om het bestand aan kader op tijd aan te vullen.