Meldpunt voor misbruik

Werkt een organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving een essentieel onderdeel van de kwaliteit. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen en adequaat kunnen omgaan met de gevolgen als het toch gebeurt, horen daarbij. Vereniging NOV is voor preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de vrijwillige inzet het programma "In Veilige Handen" gestart, waarin organisaties, ondersteuners en gemeenten op maat geïnformeerd en ondersteund worden om hiermee om te gaan.

Klik hier voor meer informatie.