We helpen.nl

www.wehelpen.nl

 

Met wehelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website tijdelijk of wat langer zorgen voor een ander.

 

Hoe werkt wehelpen.nl?

De website wehelpen.nl is gratis en voor iedereen. Binnen een paar klikken kan er een hulpvraag worden aangemaakt of hulp worden aangeboden.

Hulp vragen

Heb je hulp nodig? Dan kun je een hulpvraag stellen. Dit mag van alles zijn: een ritje naar het ziekenhuis, hulp bij het doen van boodschappen, een hond uitlaten of een muur verven. Het stellen van een hulpvraag is gratis, de aangeboden hulp is ook gratis. Hoe concreter je de vraag stelt, hoe groter de kans op hulp.

Hulp aanbieden

Wil je graag iemand helpen? Dan kun je je hulpaanbod kenbaar maken. Je vertelt wat je zou kunnen doen, hoe, wanneer en hoe lang. Hulpvragers kunnen je zo makkelijk vinden. Je kan natuurlijk ook direct reageren op de hulpvragen die anderen hebben geplaatst.

 

Zie de website www.wehelpen.nl